פרוייקט "משכנות ישראלי אסתר" בנתיבות – שלב א + שלב ב'